Skip to Main Content

De weg naar genezing


Initiatief voor het ontdekken van doelwitten

Wij en onze partners leggen systematisch de meest veelbelovende therapeutische doelwitten bij chordomen bloot.

  1. De weg naar genezing
  2. Initiatief voor het ontdekken van doelwitten

Systematisch blootleggen van de meest veelbelovende kwetsbaarheden van chordomen

Het nieuwe paradigma van de precisie-oncologie berust op de identificatie van specifieke moleculaire kenmerken in kankercellen die essentieel zijn voor hun groei en overleving, de zogenaamde "therapeutische doelen". Het vinden van effectieve behandelingen voor chordomen hangt dus in de eerste plaats af van het ophelderen van dergelijke zwakke plekken. Deze doelwitten kunnen bijvoorbeeld bepaalde eiwitten zijn waarvan tumorcellen op unieke wijze afhankelijk zijn om te overleven, processen die in tumorcellen verkeerd worden geactiveerd, of visitekaartjes van tumorcellen waarop therapieën kunnen worden gericht.

Ons "Target Discovery"-initiatief is erop gericht om uit het enorme aantal mogelijke therapeutische doelwitten in tumorcellen systematisch de meest veelbelovende therapeutische doelwitten in chordomen bloot te leggen. Het initiatief leidt de heroriëntatie van bestaande behandelingen op chordomen (drug repurposing) of, indien nodig, de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen tegen momenteel ontoegankelijke doelwitten.

De Chordoma Foundation steunt een brede portefeuille van projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde technologieën om aspecten van de biologie van chordomen bloot te leggen die als therapeutische doelwitten kunnen dienen. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn:

  • In kaart brengen van het spectrum van afhankelijkheden van chordomen: een diepgaand begrip creëren van de genen en eiwitten waarvan chordoomcellen afhankelijk zijn voor groei of overleving.
  • Het uitvoeren van multi-omische analyses: het karakteriseren van veranderingen in genen (genoom), genexpressie (epigenoom), eiwitten (proteoom), en andere "omes" om een uitgebreid, gelaagd beeld van chordoom biologie te schetsen.
  • De chordoommicro-omgeving begrijpen: leren hoe chordoom interageert met immuuncellen en omliggende weefsels

Tot nu toe heeft dit onderzoek geleid tot meer dan 30 potentiële doelwitten, waarvan de meeste al corresponderende therapieën hebben die ofwel bij andere kankersoorten zijn goedgekeurd, ofwel in ontwikkeling zijn. Om de snelste weg naar nieuwe behandelingsmogelijkheden voor chordoom patiënten te bepalen, onderzoeken we actief veel van de doelwitten in Chordoma Foundation Labs en met onze medewerkers.