Skip to Main Content

MUG-CC1

Algemene kenmerken

Leeftijd:72 jaar
Geslacht:Mannelijk
Ziekte oorsprong:Clival
Ziektestatus:Primaire
Bron:Beate Rinner en Katharina Meditz
Medische Universiteit van Graz

Moleculaire kenmerken

Celmorfologie:Fysalifere
T-expressie:Positief; 30x dat van U-CH1
T-lokalisatie:Nucleair
CD24 expressie:Positief; 8x dat van U-CH1
HLA type:A24
Chromosomale afwijkingen:
Sequentiegegevens:WGS en Transcriptoom gegevens beschikbaar contact researchteam@chordoma.org
Validatie resultaten:Validatierapport

Groeiomstandigheden

Groeimedium:IMDM: RPMI-1640 (4:1) +10% FBS
Freeze medium:70% volledig groeimedium aangevuld met een extra 20% foetaal runderserum en 10% DMSO
Kweekomstandigheden:Temperatuur: 37°C
Atmosfeer: lucht, 95%; kooldioxide (CO2), 5%.
Instructies voor subcultuur:Celcultuur Procedures

Publicaties

Gekarakteriseerd door:
  • Nog niet gepubliceerd