Skip to Main Content

U-CH12

Algemene kenmerken

Leeftijd:83 jaar
Geslacht:Mannelijk
Oorsprong ziekte:Sacraal
Ziektestatus:Primaire
Bron:Silke Bruderlein, Peter Moller
Universiteit van Ulm

Moleculaire kenmerken

Celmorfologie:Fysalifeer
T-expressie:Positief; 12,9x dat van U-CH2
T-lokalisatie:Nucleair
CD24 expressie:Positief; 10,2x dat van U-CH2
HLA Type:
Chromosomale afwijkingen:Niet gekarakteriseerd
Validatie resultaten:Validatierapport

Groeiomstandigheden

Groeimedium:IMDM: RPMI-1640 (4:1) +10% FBS
Freeze medium:70% volledig groeimedium aangevuld met een extra 20% foetaal runderserum en 10% DMSO
Kweekomstandigheden:Temperatuur: 37°C
Atmosfeer: lucht, 95%; kooldioxide (CO2), 5%.
Instructies voor subcultuur:Celcultuur Procedures

Publicaties

Gekarakteriseerd door:
  • Cancer Res. 2015 Sep 15;75(18):3823-31. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-14-3270. Epub 2015 Jul16. Preklinische karakterisering van nieuwe chordoom-celsystemen en hun targeting door farmacologische remmers van de CDK4/6 celcyclusroute. von Witzleben A1