Skip to Main Content

U-CH14

Algemene kenmerken

Leeftijd:79 jaar
Geslacht:Mannelijk
Ziekte oorsprong:Clival
Ziektestatus:Primaire
Bron:Kevin Mellert, Peter Moller
Universiteit van Ulm

Moleculaire kenmerken

Celmorfologie:Physaliferous
T-expressie:Positief; 7,2x dat van U-CH2
T lokalisatie:Nucleair
CD24 expressie:Positief; 2,9x dat van U-CH2
HLA Type:
Chromosomale afwijkingen:Niet gekarakteriseerd
Validatie resultaten:Validatieverslag

Groeiomstandigheden

Groeimedium:IMDM: RPMI-1640 (4:1) +10% FBS
Freeze medium:70% volledig groeimedium aangevuld met een extra 20% foetaal runderserum en 10% DMSO
Kweekomstandigheden:Temperatuur: 37°C
Atmosfeer: lucht, 95%; kooldioxide (CO2), 5%.
Instructies voor subcultuur:Celcultuur Procedures

Publicaties

Gekarakteriseerd door:
  • Sci. Rep. 7:2032-2032(2017). doi=10.1038/s41598-017-02174-5. HOXA7, HOXA9 en HOXA10 komen differentieel tot expressie in clivale en sacrale chordomen. Jager D., Barth T.F.E., Bruderlein S., Scheuerle A., Rinner B., von Witzleben A., Lechel A., Meyer P., Mayer-Steinacker R., Baer A.V., Schultheiss M., Wirtz C.R., Moller P., Mellert K.