Skip to Main Content

U-CH18

Algemene kenmerken

Leeftijd:56 jaar
Geslacht:Mannelijk
Oorsprong ziekte:Thoracaal
Ziektestatus:Terugkerend, metastase
Metastase plaats(en):NA
Oorsprong monster:Thorax
Bron:Kevin Mellert, Peter Moller
Universiteit van Ulm

Moleculaire kenmerken

Celmorfologie:Physaliferous
T-expressie:Positief; 4,4x dat van U-CH1
T-lokalisatie:Nucleair
CD24 expressie:
HLA Type:
Chromosomale afwijkingen:Niet gekarakteriseerd
Sequentiegegevens:
Validatie resultaten:Validatierapport

Groeiomstandigheden

Groeimedium:IMDM: RPMI-1640 (4:1) + 10% FCS, L-glutamnine
Freeze medium:70% volledig groeimedium aangevuld met een extra 20% FCS en 10% DMSO
Kweekomstandigheden:Temperatuur: 37°C
Atmosfeer: lucht, 95%; kooldioxide (CO2), 5%.
Instructies voor subcultuur:Celcultuur Procedures

Publicaties

Gekarakteriseerd door:
  • Nog niet gepubliceerd