Skip to Main Content

U-CHCF359B

Algemene kenmerken

Leeftijd:<20 jaar
Geslacht:Vrouwelijk
Ziekte oorsprong:Clival
Ziektestatus:Terugkerend, metastase
Metastase plaats(en):Pijnappelklier, Hersen vliezen, Lager ruggenmerg
Oorsprong monster:Pijnappelklier
Bron:Kevin Mellert, Peter Moller
Universiteit van Ulm
Opmerkingen:Deze cellijn is afgeleid van het CF359B PDX model.

Moleculaire kenmerken

Celmorfologie:Fysalifere
T-expressie:Positief; 0,7x die van U-CH1
T-lokalisatie:Nucleair
CD24 expressie:
HLA Type:
Chromosomale afwijkingen:Niet gekarakteriseerd
Sequentiegegevens:
Validatie resultaten:Validatierapport

Groeiomstandigheden

Groeimedium:IMDM : RPMI-1640 (4:1) + 10% FCS, L-glutamnine
Freeze medium:70% volledig groeimedium aangevuld met een extra 20% FCS en 10% DMSO
Kweekomstandigheden:Temperatuur: 37°C
Atmosfeer: lucht, 95%; kooldioxide (CO2), 5%.
Instructies voor subcultuur:Celcultuur Procedures

Publicaties

Gekarakteriseerd door:
  • Nog niet gepubliceerd