Skip to Main Content

UM-Chor5C

Algemene kenmerken

Leeftijd:<20 jaar
Geslacht:Mannelijk
Ziekte oorsprong:Clival
Ziektestatus:Terugkerend, metastase
Metastase plaats(en):NA
Herkomst monster:Clivus
Bron:Dr. Mark Prince en John Henry Owen
Universiteit van Michigan
Opmerkingen:De reeks UM-Chor5 is een progressiemodel van dezelfde patiënt; UM-Chor5C is afgeleid van een lokaal recidief van de tumor die UM-Chor5 opleverde. Deze cellijn is ontwikkeld uit hetzelfde tumormonster als het CF555 PDX-model.

Moleculaire kenmerken

Celmorfologie:Fysalifeer
T-expressie:Positief; 4,7x dat van U-CH2
T-lokalisatie:Nucleair
CD24 expressie:Positief; 0,9x dat van U-CH2
HLA Type:
Chromosomale afwijkingen:Niet gekarakteriseerd
Sequentiegegevens:
Validatie resultaten:Validatierapport

Groeiomstandigheden

Groeimedium:IMDM: RPMI-1640 (4:1) +10% FBS
Freeze medium:70% volledig groeimedium aangevuld met een extra 20% foetaal runderserum en 10% DMSO
Kweekomstandigheden:Temperatuur: 37°C
Atmosfeer: lucht, 95%; kooldioxide (CO2), 5%.
Instructies voor subcultuur:Celcultuur Procedures

Publicaties

Gekarakteriseerd door:
  • Nog niet gepubliceerd