Skip to Main Content

UM-Chor6

Algemene kenmerken

Leeftijd:32 jaar
Geslacht:Mannelijk
Ziekte oorsprong:Clival
Ziektestatus:Primaire
Bron:Dr. Mark Prince en John Henry Owen
Universiteit van Michigan

Moleculaire kenmerken

Celmorfologie:Physaliferous
T-expressie:Positief; 9,6x die van U-CH2
T-lokalisatie:Nucleair
CD24 expressie:Positief; 1,6x dat van U-CH2
HLA Type:
Chromosomale afwijkingen:Niet gekarakteriseerd
Sequentiegegevens:
Validatie resultaten:Validatierapport

Groeiomstandigheden

Groeimedium:IMDM: RPMI-1640 (4:1) +10% FBS
Freeze medium:70% volledig groeimedium aangevuld met een extra 20% foetaal runderserum en 10% DMSO
Kweekomstandigheden:Temperatuur: 37°C
Atmosfeer: lucht, 95%; kooldioxide (CO2), 5%.
Instructies voor subcultuur:Celcultuur Procedures

Publicaties

Gekarakteriseerd door:
  • Nog niet gepubliceerd