Skip to Main Content
  1. Initiatieven die financiering behoeven
  2. Steun belangrijk onderzoek naar chordomen in Europa

Steun belangrijk onderzoek naar chordomen in Europa

Help ons de biologie van chordomen beter te begrijpen om nieuwe therapeutische doelen te identificeren en de behandelingsmogelijkheden voor patiënten met chordoom uit te breiden

9/13/2023

"Wat we nodig hebben is een uitgebreid inzicht in de biologie van chordoomtumoren en hoe deze variëren tussen patiënten, en dat is wat we proberen te genereren. Onze visie is om behandelingsbenaderingen af te stemmen op het unieke profiel van de tumor van elke patiënt."

Dr. Stefan Fröhling, Nationaal Centrum voor Tumorziekten, Duitsland

Onze vooruitgang in het versnellen van de genezing van chordomen is het resultaat van wereldwijde deelname en onze gezamenlijke inspanningen zullen patiënten over de hele wereld ten goede komen. Vandaag hebben mensen met chordoom in Europa een unieke kans om bij te dragen aan een belangrijk onderzoeksproject dat dichtbij plaatsvindt.

Een team van het Duitse Centrum voor Kankeronderzoek (DKFZ) en het Nationale Centrum voor Tumorziekten (NCT) in Heidelberg onder leiding van Dr. Stefan Fröhling voert de grootste en meest uitgebreide multi-omics analyse van chordomen tot nu toe uit. Hun multi-omics analyse - waarin lagen van de biologie (zoals DNA, RNA en eiwitten) worden bestudeerd om een completer beeld te krijgen van de processen waarmee chordomen zich ontwikkelen en groeien - zal naar verwachting nieuwe therapeutische doelen aan het licht brengen en informatie verschaffen over gepersonaliseerde behandelingsstrategieën voor chordoompatiënten.

De eerste fase van dit project, dat we in 2021 hebben gefinancierd, heeft spannende resultaten opgeleverd. Om hun bevindingen bruikbaar te maken, moeten de onderzoekers nu nog meer chordoommonsters bestuderen - ook van pediatrische patiënten - en extra lagen toevoegen aan hun analyse.

Hoe kan het onderzoek chordoom patiënten helpen?

De bevindingen van dit project kunnen op korte termijn ten goede komen aan chordoompatiënten als er potentiële doelen worden geïdentificeerd waarvoor al goedgekeurde geneesmiddelen bestaan, of als ze wijzen op het potentieel van een bestaande klinische trial om chordoompatiënten te helpen.

De financiering die nodig is voor deze fase van het project bedraagt 50.000 euro. Goed nieuws, een van onze donateurs is bereid om alle donaties te verdubbelen. Nu hebben we jullie hulp nodig om samen de eerste 25.000 euro in te zamelen.

Hoe kunt u helpen?

Als we allemaal geven wat we kunnen aan het onderzoeksproject van Dr. Frohling, helpen we zijn team bij het ontwikkelen van het kritieke inzicht in de biologie van chordomen dat nodig is om nieuwe therapeutische doelen te identificeren en om gepersonaliseerde behandelingsstrategieën voor chordoompatiënten te ontwikkelen.

De Chordoma Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in Nederland. Dankzij deze classificatie kunnen inwoners van Nederland rechtstreeks een donatie doen, en hun giften aftrekken van hun Nederlandse inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Deel Post