Skip to Main Content
  1. Laatste updates
  2. Research
  3. Nieuwe onderzoeksinvestering om chordoomsubtypes en oorzaken van metastase bloot te leggen

Nieuwe onderzoeksinvestering om chordoomsubtypes en oorzaken van metastase bloot te leggen

Synergie maakt de weg vrij voor succes.

4/8/2021
Research

De Chordoma Foundation is verheugd over de toekenning van twee nieuwe onderzoekssubsidies van 250.000 dollar om een vollediger beeld te krijgen van de biologie van chordomen. De fondsen zullen teams ondersteunen die worden geleid door onderzoekers van de Universiteit van Minnesota (U of M) en het Duitse Centrum voor Kankeronderzoek (DKFZ) en het Nationale Centrum voor Tumorziekten (NCT) in Heidelberg, Duitsland, terwijl zij de drijvende krachten achter chordoommetastase en bruikbare verschillen in tumorsubtypes ontdekken, waaronder tumoren op verschillende anatomische locaties. Hun bevindingen zullen naar verwachting nieuwe therapeutische doelen blootleggen en informatie verschaffen over gepersonaliseerde behandelingsstrategieën voor chordoompatiënten.

Synergie maakt de weg vrij voor succes

De teams worden geleid door Dr. Andrew Venteicher, neurochirurgisch directeur van het centrum voor schedelbasis- en hypofysechirurgie aan de U of M, en Dr. Stefan Fröhling, hoofd van de divisie translationele medische oncologie aan het DKFZ en NCT en directeur van het NCT. Wij hebben de twee groepen met elkaar verbonden, waardoor gecoördineerde inspanningen en een uitwisseling van observaties en gegevens tussen Amerikaanse en Europese patiëntencohorten mogelijk worden.

Beide groepen hebben toegang tot grote aantallen chordoom tumormonsters. Het team van Dr. Venteicher werkt samen met het University of Pittsburgh Medical Center om toegang te krijgen tot de grootste hoogwaardige set tumoren van de schedelbasis ter wereld, waaronder primaire en recidiverende monsters van chordomen. De monsters van Dr. Fröhling zijn complementair, inclusief tumoren van alle anatomische locaties en verrijkt voor gevorderde ziekte, afkomstig van een van de meest omvangrijke chordoomklinieken in Europa. En de teams hebben al overtuigende voorlopige gegevens gegenereerd, waardoor ze snel tot zinvolle biologische inzichten kunnen komen.

Leren van het grotere geheel

In het afgelopen decennium is aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het begrijpen van verschillende delen van de biologie van chordomen: veranderingen in genen (genoom), gentranscriptie (transcriptoom) en eiwitfunctie (proteoom). Maar als het gaat om een volledig begrip van hoe deze en andere biologische lagen (andere "omes") als geheel samenwerken om het ziektegedrag te sturen, blijven er grote lacunes bestaan. Elk van deze "omische" lagen biedt belangrijke informatie over de aard van de tumor, net zoals verschillende lagen van een kaart (bv. topo, weg, satelliet) verschillende aspecten van een geografisch gebied beschrijven, en alleen door meerdere lagen samen te analyseren ontstaat een zinvol beeld.

Om dit vollediger beeld te schetsen, zullen onze bursalen verschillende geavanceerde "omica"-benaderingen toepassen op bloed- en tumormonsters van chordoom-patiënten. Door deze gegevens te analyseren in een groot cohort van tumoren, gekoppeld aan gegevens over de klinische uitkomst, zullen de teams bepalen of er bruikbare verschillen bestaan tussen bepaalde subgroepen van patiënten - bijvoorbeeld op basis van verschillende anatomische locaties (schedelbasis, wervelkolom en heiligbeen) - met als doel een meer geïndividualiseerde behandelingsaanpak vast te stellen om de uitkomst voor de patiënt te verbeteren. Een ander doel is het identificeren van nieuwe therapeutische doelwitten, met name voor patiënten met metastase. Ter ondersteuning van dit doel hebben zij monsters verzameld van metastase tumoren en primaire tumoren, waarvan sommige uiteindelijk zijn uitgezaaid. Door te zoeken naar overeenkomsten en verschillen tussen deze tumortypes kunnen de onderzoekers kenmerken identificeren die metastase tumoren gemeen hebben en de factoren bepalen die verantwoordelijk zijn voor het metastase proces.

Omdat het cohort van Dr. Fröhling bovendien veel patiënten met een gevorderde ziekte omvat die zijn behandeld met verschillende systeemtherapieën, hetzij off-label of in klinische trials, kunnen de onderzoekers biomarkers onderzoeken die de respons op deze behandelingen kunnen voorspellen.

En op korte termijn, als uit dit werk nieuwe therapeutische hypotheses naar voren komen, is het Drug Screening Programma van de Stichting klaar om deze snel en systematisch te testen.

Onze onderzoekswaarden in actie

In overeenstemming met ons engagement om strategisch te investeren, werden de projecten gekozen via een competitief proces waarbij 19 initiële concepten grondig werden geëvalueerd door een panel van materiedeskundigen om te bepalen welke projecten het meest waarschijnlijk belangrijke kennishiaten opvullen die door onze wetenschappelijke adviseurs werden geïdentificeerd. De deskundigheid van Dr. Venteicher en Dr. Fröhling, hun indrukwekkende capaciteiten, hun overtuigende voorlopige gegevens en hun bereidheid om gebruik te maken van gedeelde middelen positioneren hun teams uitstekend om de gestelde vragen te beantwoorden.

Wij zijn de Beckman Family Foundation, de Team Mac-campagne en andere donateurs zeer dankbaar voor hun vrijgevigheid die deze projecten mogelijk maakt.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Abonneer u op onze nieuwsbrief voor informatie over interessante recente onderzoeksresultaten, nieuwe projecten en hoe u kunt helpen vooruitgang te boeken.

Deel Post