Skip to Main Content
  1. Laatste updates
  2. Research
  3. Nieuwe resultaten klinische trial suggereren dat pemetrexed effectief is tegen sommige chordoom tumoren

Nieuwe resultaten klinische trial suggereren dat pemetrexed effectief is tegen sommige chordoom tumoren

Er zijn bemoedigende voorlopige resultaten bekend van een onderzoek dat wordt gesteund door de Chordoma Foundation.

12/6/2023
Research

Foto: Dr. Santosh Kesari

In een nieuw artikel meldt een team van onderzoekers onder leiding van Dr. Santosh Kesari, MD, PhD aan het Saint John's Cancer Institute bemoedigende resultaten van een pilotstudie waarin het chemotherapiemedicijn pemetrexed (Alimta) werd getest bij patiënten met terugkerende of vergevorderde chordomen. Bij 10 van de 14 patiënten in het onderzoek stabiliseerde of kromp de tumor (bij twee kromp de tumor met meer dan 30%) en bij de meerderheid van de patiënten trad symptomatische verbetering op.

"Een subgroep van chordoom patiënten in de trial had enorm klinisch voordeel," zegt Dr. Kesari. "We zijn van plan om in toekomstige klinische trials voort te bouwen op onze bevindingen over pemetrexed."

"Gezien de beperkingen van de beschikbare systeemtherapie voor terugkerende en uitgezaaide chordomen, is dit vroege bewijs van activiteit van pemetrexed zeer bemoedigend," voegt Shreyas Patel, MD, van het MD Anderson Cancer Center toe, die onze medische adviesraad voorzit en lid is van onze raad van bestuur.

In het huidige onderzoek had 14% van de patiënten een gedeeltelijke respons volgens de RECIST-criteria - de standaard maatstaf voor de effectiviteit van een kankertherapie gebaseerd op het feit of het breedste deel van een tumor significant krimpt. Om dit in perspectief te plaatsen: minder dan 5% van de patiënten ondervindt een vergelijkbare respons op imatinib (Gleevec) of andere medicijnen die zijn geëvalueerd in klinische trials voor gevorderde Conventionele (of klassieke) chordomen. De mediane progressievrije overleving was 10,5 maanden, wat betekent dat de helft van de deelnemers aan het onderzoek langer dan 10,5 maanden leefde zonder dat hun ziekte progressie vertoonde. Bovendien ondervonden de patiënten geen ernstige of onverwachte bijwerkingen tijdens het onderzoek, wat consistent is met het bewezen tolerantieprofiel voor dit door de FDA goedgekeurde geneesmiddel.

Deze gegevens die suggereren dat pemetrexed sommige chordoomtumoren kan controleren of zelfs doen krimpen en de levenskwaliteit van patiënten kan verbeteren, zijn zeer bemoedigend, maar de resultaten moeten bij meer patiënten worden gevalideerd voordat pemetrexed een standaardbehandeling voor chordomen wordt. De nieuwe resultaten suggereren ook een mogelijkheid om pemetrexed te testen in combinatie met andere behandelingen die de werkzaamheid ervan zouden kunnen verbeteren, waaronder bepaalde soorten Immunotherapie die checkpointremmers worden genoemd. Inderdaad, pemetrexed plus pembrolizumab (Keytruda) is een effectieve combinatiebehandeling die is goedgekeurd voor gebruik bij bepaalde vormen van longkanker, en er wordt nu een klinische trial gepland waarin deze combinatie wordt getest bij chordoom.

Er zijn waarschijnlijk een aantal effectieve geneesmiddelen en geneesmiddelentherapieën nodig om alle patiënten met chordoom in een vergevorderd stadium te laten profiteren van geneesmiddelentherapie, en we moeten nog veel leren over hoe geneesmiddelen met tekenen van werkzaamheid bij chordoom op een gepersonaliseerde manier kunnen worden toegepast. Daarom hebben we onlangs geïnvesteerd in zes projecten die gericht zijn op het identificeren van nieuwe behandelingsmogelijkheden voor chordoom, en in Chordoma Foundation Labs wordt gewerkt aan het ontdekken van inzichten in mechanismen van gevoeligheid en resistentie tegen geneesmiddelen die tekenen van belofte vertonen tegen chordoom.

Ondertussen worden patiënten aangemoedigd om contact op te nemen met hun arts of onze Patient Navigators met vragen over geneesmiddelentherapieën.

We zijn iedereen dankbaar die dit onderzoek mogelijk heeft gemaakt: de onderzoekers, patiënten die hebben deelgenomen, Eli Lilly and Company die het medicijn heeft gedoneerd en onze donateurs.

Investeer in een geneesmiddel

Giften aan de Chordoom Stichting versnellen de genezing en geven hoop aan degenen die vandaag de dag met chordoom worden geconfronteerd. Dank u voor het stimuleren van onze missie!

Deel Post