Skip to Main Content
  1. Laatste updates
  2. Research
  3. Ontmoet de nieuwe teamleden die het onderzoek naar chordomen katalyseren

Ontmoet de nieuwe teamleden die het onderzoek naar chordomen katalyseren

Ongelooflijk getalenteerde toevoegingen aan de Stichting stellen ons in staat onze missie te bevorderen.

6/15/2021
Research

Van onze uitvoerend directeur, Josh Sommer:

Tijdens een panel voor de National Institutes of Health's Rare Disease Day eerder dit jaar, werd mij gevraagd om een les te delen die ik graag had geweten toen de Stichting begon. Mijn antwoord kwam gemakkelijk: Bouw zo snel mogelijk organisatorische capaciteit op. Veertien jaar later ben ik trots op het geweldige team dat we hier hebben samengesteld en waarvan de toewijding zorgt voor vooruitgang die ik bij de start van de Stichting niet had kunnen voorzien.

Onlangs hebben we onze onderzoeksbank uitgebreid om gelijke tred te houden met de snelle vooruitgang en de groeiende mogelijkheden op meerdere fronten. Ik wil u even voorstellen aan drie ongelooflijk getalenteerde nieuwe medewerkers die ons in staat stellen de grenzen van verschillende aspecten van het onderzoeksspectrum tegelijkertijd te verleggen.

In december hebben we Dr. Dan Freed verwelkomd als hoofd Target Discovery en Translationeel Onderzoek. In deze functie richt Dan zich op het verder versterken van onze onderzoeksinfrastructuur (zoals biospecimens, modellen en gegevens) en het proactief bevorderen van onze programma's voor target discovery, drug screening en Immunotherapie. Met zijn diepgaande expertise in kankerbiologie en meer dan 15 jaar ervaring in de academische wereld en de industrie, brengt Dan een uitgebreide, "moleculen-naar-patiënten" benadering die de ontdekking van nieuwe en meer gepersonaliseerde therapeutische opties voor chordoom patiënten zal stimuleren.

Daarnaast is Dr. Diane Ignar weer in dienst getreden bij de Stichting als hoofd nieuwe geneesmiddelenontwikkeling, nadat zij vijf jaar geleden ons Drug Screening Programma van de grond heeft helpen tillen. Diane's 25 jaar ervaring in biofarmaceutisch onderzoek en ontwikkeling zal ons goed van pas komen wanneer zij toezicht houdt op de inspanningen om de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen tegen voor chordomen relevante doelwitten te katalyseren, te beginnen met brachyury. In deze hoedanigheid richt zij zich op het genereren van gegevens en middelen om het risico van de ontdekking van brachyury geneesmiddelen te verminderen, houdt zij toezicht op onze verschillende academische partnerschappen voor de ontdekking van geneesmiddelen en werkt zij aan de ontwikkeling van partnerschappen met bedrijven om de ontdekking van brachyury geneesmiddelen te versnellen.

Het werk van Dan en Diane bij de Stichting bouwt voort op dat van Dr. Joan Levy, onze vroegere Directeur Onderzoek, die betrokken blijft als adviseur. We hebben grote waardering voor Joan's bijdragen: van het opstarten van de ontdekking van brachyury geneesmiddelen, tot de preklinische evaluatie van tientallen veelbelovende therapieën, tot het starten van nieuwe klinische trials en meer.

Tot slot is Sara Nick onlangs aan boord gekomen als hoofd van de afdeling Engagement, met meer dan een decennium aan ervaring in wetenschapscommunicatie. In deze rol fungeert Sara als brug tussen de wetenschappelijke vooruitgang en de leden van onze gemeenschap die hiervan kunnen profiteren en wiens steun en deelname deze vooruitgang mogelijk maken.

Vooruitkijkend zijn we ook enthousiast over de mogelijkheid om ons klinisch onderzoeksteam te versterken, wat de ontwikkeling van nieuwe klinische trials zal versnellen, de deelname van patiënten zal stimuleren en de goedkeuring van nieuwe therapieën zal vergemakkelijken.

Al met al betekent onze recente groei een aanzienlijke toename van ons vermogen om chordoomonderzoek en -behandeling te katalyseren, om het groeiende veld van chordoomonderzoekers te ondersteunen en om betere behandelingsmogelijkheden te bewerkstelligen voor mensen in nood. Dan, Diane en Sara's gezamenlijke expertise en energie gericht op het bevorderen van onze missie is echt bemoedigend en maakt me optimistischer dan ooit over wat de toekomst in petto heeft voor de chordoom gemeenschap.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Abonneer u op onze nieuwsbrief voor informatie over interessante recente onderzoeksresultaten, nieuwe projecten en hoe u kunt helpen vooruitgang te boeken.

Deel Post