Skip to Main Content
  1. Laatste updates
  2. Research
  3. Zes nieuwe subsidies moeten de deur openen naar de volgende golf behandelingsmogelijkheden

Zes nieuwe subsidies moeten de deur openen naar de volgende golf behandelingsmogelijkheden

Elk van hen heeft het potentieel om aspecten van de biologie van chordomen te identificeren die zouden kunnen wijzen op nieuwe therapeutische benaderingen om chordoomcellen direct te doden of het immuunsysteem te helpen dit te doen.

10/30/2023
Research

Foto: Stefan Frohling, MD van het Duitse Centrum voor Kankeronderzoek en NCT Heidelberg

Onze onderzoeksinvesteringen hebben tot nu toe geresulteerd in 12 klinische trials, waarvan er verschillende veelbelovende resultaten opleveren. Toch weten we dat er waarschijnlijk meer effectieve en meer gepersonaliseerde geneesmiddelen en geneesmiddelencombinaties nodig zullen zijn om onze visie te realiseren dat alle chordoompatiënten hun ziekte moeten overwinnen. Om de ontdekking van nieuwe manieren om chordomen te behandelen te blijven stimuleren, hebben wij en onze financieringspartners onlangs $1M geïnvesteerd in zes projecten bij instellingen over de hele wereld. Deze inspanningen zullen belangrijke gegevens genereren om verder preklinisch en klinisch onderzoek te begeleiden en chordoompatiënten te laten profiteren van krachtige nieuwe benaderingen voor de behandeling van kanker.

De nieuwe subsidies omvatten:

  • Het openen van de deur naar nieuwe behandelingsmethoden. In samenwerking met de Canadian Cancer Society en de UHN Foundation hebben we een subsidie van $250.000 toegekend aan onderzoekers van het University Health Network in Toronto. Onder leiding van Thomas Kislinger, PhD, een vooraanstaand expert in kankerproteomica (de studie van eiwitten die aanwezig zijn in cellen en hoe ze functioneren) en Gelareh Zadeh, MD, PhD, een neurochirurg-wetenschapper met diepgaande expertise in chordomen, heeft het project tot doel chordoomspecifieke eiwitten op het buitenoppervlak van tumorcellen te ontdekken die als bakens kunnen dienen voor een verscheidenheid aan opkomende kankertherapieën. Dit werk is een uitbreiding van de indrukwekkende vooruitgang die het resultaat is van onze eerdere subsidies aan Dr. Zadeh en collega's. We zijn in het bijzonder Steven Golick en Susie Rinehart dankbaar, wier ervaringen met chordoom hen inspireerden om indrukwekkende fondsenwervingsinspanningen te ondernemen om dit project te starten.

  • Ontwikkeling van gepersonaliseerde Immunotherapie voor chordoom. We zijn er trots op dat we onze samenwerking met het Cancer Research Institute (CRI), 's werelds belangrijkste ondersteuner van onderzoek naar immunotherapie voor kanker, voortzetten om te investeren in onderzoek waardoor chordoompatiënten kunnen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van immunotherapie. Onlangs hebben we samen met het CRI twee beurzen ter waarde van $200.000 gefinancierd die beide gericht zijn op het ophelderen van de verschillende manieren waarop chordoomtumoren samenwerken met immuuncellen in hun omgeving en deze ontwijken: één onder leiding van Judith Bovee, MD, PhD aan het Leids Universitair Medisch Centrum in Nederland en de andere onder leiding van Qilin Zhang, MD aan de Fudan Universiteit in Shanghai. Beide projecten zouden kunnen leiden tot gepersonaliseerde behandelingen voor chordoom Immunotherapie.

  • Bruikbare biologische inzichten genereren. Voortbouwend op mogelijk belangrijke voorlopige bevindingen van een subsidie die we eerder hebben verstrekt, hebben we een vervolgsubsidie van $150.000 toegekend aan Stefan Frohling, MD aan het Duitse Centrum voor Kankeronderzoek (DKFZ) en het Nationale Centrum voor Tumorziekten in Heidelberg. De nieuwe financiering stelt het team van Dr. Frohling in staat om hun multi-omics analyse uit te breiden naar een groter cohort (inclusief pediatrische monsters) en om extra gegevenslagen toe te voegen. Het doel van dit project is om een alomvattend beeld te krijgen van de biologie van chordoom tumoren met als uiteindelijk doel om de behandeling af te stemmen op het unieke tumorprofiel van elke patiënt.

  • Het identificeren van combinatietherapieën. We hebben Claudia Scholl, PhD van het DKFZ een pilotbeurs van $50.000 toegekend om CRISPR-gebaseerde functionele genomicascreens te gebruiken om systematisch genen te identificeren die de gevoeligheid voor of resistentie tegen veelbelovende geneesmiddelen tegen chordoom verhogen. Hun proefscreening zal zich richten op het zoeken naar genen die de respons op een bepaalde klasse van geneesmiddelen beïnvloeden, met als doel om potentiële combinatietherapieën voor chordoom te kunnen identificeren. Als het proefproject succesvol is, kan het dienen als platform voor het identificeren van aanvullende combinatietherapieën.

  • Nieuwe oorzaken van chordoom ontdekken. Tot slot hebben we een subsidie van $ 150.000 toegekend aan Kadir Akdemir, PhD aan het MD Anderson Cancer Center om te onderzoeken of veranderingen in de 3D-structuur van DNA in chordoomcellen kunnen wijzen op voorheen onbekende therapeutische mogelijkheden.

We bedanken de vele personen, families en organisaties die deze belangrijke projecten mogelijk maken dankzij hun vrijgevigheid. Elk van deze projecten heeft het potentieel om aspecten van de biologie van chordomen te identificeren die zouden kunnen wijzen op nieuwe therapeutische benaderingen om chordoomcellen direct te doden of om het immuunsysteem te helpen dit te doen, en we zijn enthousiast om u op de hoogte te houden als er resultaten bekend worden.

Deel Post