Skip to Main Content

JHC7

Algemene kenmerken

Leeftijd:61 jaar
Geslacht:Vrouwelijk
Oorsprong ziekte:Sacraal
Ziektestatus:Primaire
Bron:Sagar Shah en Alfredo Quiñones-Hinojosa
Johns Hopkins Universiteit

Moleculaire kenmerken

Celmorfologie:Physaliferous
T-expressie:Positief; 9,2x die van U-CH2 en met T-amplificatie
T lokalisatie:Nucleair
CD24 expressie:Positief; 6,4x dat van U-CH2
HLA type:A24
Chromosomale afwijkingen:Meerdere, inclusief amplificatie van T/brachyury
Sequentiegegevens:WGS en Transcriptoom gegevens beschikbaar contact researchteam@chordoma.org
Validatie resultaten:Validatierapporten

Groeiomstandigheden

Groeimedium:DMEM/F12+10%FBS+glutamine
Freeze medium:70% volledig groeimedium aangevuld met een extra 20% foetaal runderserum en 10% DMSO
Kweekomstandigheden:Temperatuur: 37°C
Atmosfeer: lucht, 95%; kooldioxide (CO2), 5%.
Instructies voor subcultuur:Celcultuur Procedures

Publicaties

Gekenmerkt door:
  • Hsu W, Mohyeldin A, Shah SR, ap Rhys CM, Johnson LF et al. (2011) Generation of chordoom cell line JHC7 and the identification of Brachyury as a novel molecular target. J Neurosurg 115(4): 760-9. PubMed: 21699479.