Skip to Main Content

Artsengids

  1. Middelen
  2. Artsengids

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Om chordoom patiënten te helpen een geïnformeerde beslissing te nemen bij het selecteren van artsen, bieden wij deze lijst van artsen die chordoom patiënten routinematig behandelen (de "Directory"). De namen van zorgverleners opgenomen in de Directory zijn verstrekt door chordoom patiënten en artsen. Opname in het repertorium betekent niet dat de Stichting Chordoom een zorgverlener onderschrijft, aanbeveelt of goedkeurt, noch dat de Stichting Chordoom een zorgverlener niet goedkeurt.

De informatie in de Gids is alleen voor referentie doeleinden en wordt verstrekt op een "as-is" basis. De Stichting Chordoom garandeert niet dat de informatie in de Directory volledig, nauwkeurig of actueel is, en de informatie in de Directory kan te allen tijde worden gewijzigd. De Gids is niet bedoeld als hulpmiddel om de geloofsbrieven, kwalificaties of capaciteiten van de vermelde zorgverleners te verifiëren. U bent volledig verantwoordelijk voor alle communicatie met een zorgverlener waarmee u via de Gids contact opneemt. De Stichting Chordoom is niet aansprakelijk jegens u of enige andere partij voor enige beslissing of actie die u neemt op basis van de informatie in de Gids. De Gids kan links bevatten naar verschillende websites die de Stichting Chordoom niet controleert. De Stichting Chordoom is niet verantwoordelijk voor de informatie op gelinkte websites.

U mag geen enkel deel van de Gids gebruiken of kopiëren, behalve voor uw eigen persoonlijke referentiedoeleinden. U mag geen enkel deel van de Directory downloaden, opnieuw publiceren, verkopen of anderszins verspreiden voor welk doel dan ook.